สร้างคอนเทนต์ให้เป็นยอดขายบน TikTok (Creating content on TikTok application for product selling)

หน้าหลัก / คอร์สออนไลน์
สร้างคอนเทนต์ให้เป็นยอดขายบน TikTok (Creating content on TikTok application for product selling)

สร้างคอนเทนต์ให้เป็นยอดขายบน TikTok (Creating content on TikTok application for product selling)

โดย คุณคณากร คงประทีป
TikTok Content Creator

 

ปฏิเสธ social media ที่มีพลังอย่างมากในยุคโควิด19 นี้ไม่ได้เลยว่า ทุกคนต้องหันมาสนใจกับการทำกิจกรรมต่างๆ และถ่ายทอดผ่าน vdo ขนาดสั้น ที่เน้นการท้าทาย (Challenge) จนทำให้เกิดกระแสต่างๆ บนโลกออนไลน์ตลอดมา และการเติบโตของสังคมออนไลน์นี้ก็ทำให้เกิดการใช้งานเพื่อสร้างเป็นยอดขายได้เช่นกัน มาเรียนรู้เครื่องมือต่างๆ และการสร้างคอนเทนต์ เพื่อให้เกิดผู้ติดตาม และสามารถเป็นเครื่องมือช่วยขายกับธุรกิจได้

เริ่มลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่ วันที่ 17 กันยายน –  31 มีนาคม 2565 ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/kJ8eQfv5HGDZsw3f7

สำหรับผู้ที่สนใจรับใบประกาศนียบัตร ต้องทำการลงทะเบียนและผ่านการทดสอบภายในระยะเวลา 17 กันยายน – 31 มีนาคม 2565 หากทำการลงทะเบียนหลังวันเวลาที่กำหนดจะไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร

 โดยจะต้องลงทะเบียนเข้าระบบด้วย ชื่อ-นามสกุลจริง เท่านั้น  เพื่อใช้ในการอนุมัติใบประกาศนียบัตร ผ่านแพลตฟอร์ม  Classwin  หรือ  Digital Skill 

 

สามารถรับชมคลิปการอบรมได้ที่ :

หากต้องการใบประกาศนียบัตร สามารถเข้าอบรมและทำ Post-test ได้ที่ :