สร้างธุรกิจให้เติบโตในสังคมยุคไร้เงินสด (Business Growth Hacking in Cashless Society)

หน้าหลัก / คอร์สออนไลน์
สร้างธุรกิจให้เติบโตในสังคมยุคไร้เงินสด (Business Growth Hacking in Cashless Society)

สร้างธุรกิจให้เติบโตในสังคมยุคไร้เงินสด (Business Growth Hacking in Cashless Society)

โดย คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ
CEO & Founder TARAD.com & Efrastructure Group

 

ท่ามกลางปัจจัยที่สร้างแรงส่งและแรงเสียดทานในโลกธุรกิจ ทำให้หลายๆ ธุรกิจมีโอกาสเติบโตหรือแม้แต่ต้องปิดตัวลงไป ความเข้าใจต่อบริบทความเปลี่ยนแปลงต่างๆ และแนวโน้มที่จะเป็นไปในอนาคตอันใกล้ เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการทุกคนควรให้ความสนใจ และเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดการเติบโตในทางธุรกิจด้วยความสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับธุรกิจในการแก้ปัญหาหรือสร้างโอกาสใหม่ และข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับแต่ละกลุ่ม ทั้ง SME และพ่อค้าแม่ค้า

เริ่มลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม –  31 มีนาคม 2565 ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/kJ8eQfv5HGDZsw3f7

สำหรับผู้ที่สนใจรับใบประกาศนียบัตร ต้องทำการลงทะเบียนและผ่านการทดสอบภายในระยะเวลา 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม 2565 หากทำการลงทะเบียนหลังวันเวลาที่กำหนดจะไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร

 โดยจะต้องลงทะเบียนเข้าระบบด้วย ชื่อ-นามสกุลจริง เท่านั้น  เพื่อใช้ในการอนุมัติใบประกาศนียบัตร ผ่านแพลตฟอร์ม  Classwin  หรือ  Digital Skill 

สามารถรับชมคลิปการอบรมได้ที่ :

หากต้องการใบประกาศนียบัตร สามารถเข้าอบรมและทำ Post-test ได้ที่ :